KNZB wedstrijdcircuits

banner circuitsDe KNZB wedstrijdcircuits zijn bedoeld voor het stimuleren van het opleiden van complete zwemmers. De programma's bouwen op van laagdrempelig (Swimkick) tot uitdagend (junioren/jeugd) waarbij zwemmers bij het junioren-jeugd circuit ook kennis maken met het zwemmen van finales. Hierbij heeft de KNZB de volgende uitgangspunten:

  • Streven naar een duidelijke wedstrijdlijn van minioren tot en met senioren.
  • Scheppen van een lerende omgeving gegeven de combinaties van leeftijden.
  • Streven naar een evenwichtige programmering waarin sporters worden uitgedaagd.
  • Bewustwording van het belang van een brede opleiding voor sporters om deze sporters in staat te stellen hun persoonlijke top te bereiken.
  • Bijdragen aan de vorming van atleten die meerdere slagen en meerdere afstanden goed leren zwemmen en daar tenminste kennis mee maken.
  • Op basis daarvan alle sporters in staat te stellen hun eigen talenten te leren kennen en te mogen demonstreren tijdens wedstrijden.
  • Leren om te gaan met serie-finale zwemmen.

Het Swimkick-Minioren circuit bestaat uit 3 delen, Minioren-Junioren eveneens 3 delen en het Junioren-Jeugd bestaat uit 4 wedstrijden. Hierbij zijn de diverse programmaonderdelen zo goed mogelijk verdeeld zijn. Alle afstanden, van 50 tot 400m, komen aan bod in het circuit. Voor het junioren-jeugd circuit is het mogelijk om deze op de 50 meterbaan te organiseren (gericht op deelname NJJK) en staat het vrij om hier senioren nummers aan toe te voegen.