WERKGROEP OFFICIALS ZWEMMEN

De samenstelling van de regio werkgroep officials zwemmen Oost is als volgt:

commissielid taak e-mail
Paul Boers voorzitter
Patricia van Grevenbroek secretaris
Riëtte Vonhof administratie
Wim Mintjes opleidingen 4, 2 en J
Remko Wagenvoort ondersteuning opleidingen 4
Simone Weijland beoordelingen 2, 3 en J
DerkJan Dales opleidingen K en 1
  penningmeester

Nieuwe ontwikkeling

Binnen de KNZB wordt gedacht over de ontwikkeling van een “officialkalender”. Een internet applicatie, waarmee officialcommissies en verenigingen juryleden kunnen koppelen aan wedstrijden. De specificaties moeten nog worden opgesteld en ook nog een plan van aanpak, maar het komt er zeer waarschijnlijk wel. Ik vermoed over twee jaar. Belangrijke voorwaarde: Sportlink moet actueel zijn, met name het e-mailadres van de officials, want de geautomatiseerde communicatie zal via e-mail gaan. Dat zal een grote discipline vergen van de verenigingen in het bijhouden van Sportlink. Verder wordt het met de komst van dit systeem hoogstwaarschijnlijk verplicht om het voorblad ook in Spash Meetmanager te maken. Daar nu al vast wat mee oefenen kan zeker geen kwaad.

Jullie weten dat officials
a. lid dienen te zijn van een bij de KNZB aangesloten zwemvereniging en
b. de vereniging de official als bondslid moet hebben aangemeld bij de KNZB.
In een aantal gevallen is dat echter niet zo. Als je als vereniging een jurylid opstelt, die niet correct bij de KNZB is geregistreerd, loop je een redelijk groot risico. De jurysamenstelling voldoet dan namelijk niet aan de reglementaire bepalingen en daardoor kunnen alle resultaten van de wedstrijd ongeldig worden verklaard en uit de ranglijsten worden geschrapt. Ik denk niet dat iemand van jullie dat een acceptabel risico vindt. Let daar dus goed op, zorg dat jouw officials goed zijn geregistreerd. Als de nieuwe officialkalender er straks is, zal het niet meer lukken om officials die niet correct zijn opgenomen in Sportlink in te zetten als jurylid bij wedstrijden.