REGLEMENTEN

header reglementen

Gehandicaptenpas


Hoe om de te gaan met S-geclassificeerde en niet-geclassificeerde zwemmers met een beperking door scheidsrechters bij zwemwedstrijden.

Parazwemmers, zijnde zwemmers met een lichamelijke of verstandelijke beperking, die beschikken over een S-classificatie en bijbehorende dispensatiecodes behoeven zich nimmer voorafgaande aan een wedstrijd bij een scheidsrechter te melden, daar conform het D reglement Zwemmen (art. bijlage D1 3.5) de S-classificaties en dispensatiecodes dienen te zijn opgenomen in de startlijst van een wedstrijd. S-geclassificeerde zwemmers beschikken niet (meer) over een dispensatiepas. Dus bij het maken van de startlijst moeten de S-classificaties en codes worden afgedrukt.

Er zijn zwemmers met een voor 1 september 2014 verleende dispensatie voor een lichamelijke beperking zonder classificatie in een S-klasse. Tot die datum werden daarvoor dispensatiepassen verstrekt; sinds die datum zijn er geen dispensaties meer verstrekt zonder een S-classificatie. Zwemmers met zo'n oude dispensatie zijn niet "zichtbaar" in een startlijst en dienen derhalve conform het reglement (art. bijlage D1 3.6) bij inschrijving voor een wedstrijd een kopie van de dispensatiepas mee te sturen aan de organisatie, die zal zorgen dat deze voorafgaand aan de juryvergadering aan de scheidsrechter wordt verstrekt of de zwemmer zal zich met de dispensatiepas bij de scheidsrechter melden. Dispensatiepassen hebben in de meeste gevallen een beperkte geldigheidsduur en komen derhalve nog sporadisch voor.

Wij verzoeken alle scheidsrechters, officials en inschrijvers/organisatoren conform bovenstaande te handelen. Deze bepalingen zijn reeds sinds 2015 van kracht, doch worden helaas nog niet door iedereen juist toegepast. Daarom vragen wij u nadrukkelijk om uw aandacht hiervoor.

 

Reglement wijzigingen per 6 september 2019

D-reglement zwemmen per 1-9-2019.pdf
Toelichting reglement D zw per 1-9-2019_V2.pdf

Op de website van de KNZB is ook het totaaloverzicht met wijzigingen te vinden en de nieuwe diskwalificatiecodelijst: Reglementen KNZB