Officialplanning

Formulier inzetplanning september-oktober
Formulier inzetplanning november-december

De inzetplanning is op zwemofficial.nl in te zien.

 

Beste VOF's en zwemofficials en bestuur,
 
Het nieuwe zwemseizoen staat weer voor de deur. Een volle zwemkalender betekent dat er weer veel wedstrijden zullen worden gezwommen.
Om alles in goede banen te kunnen leiden zal er voor deze wedstrijden een beroep worden gedaan op jullie als vrijwilligers en als verenigingen.
Wij hebben jullie inzet nodig om voor alle wedstrijden voldoende officials met de juiste bevoegdheden te kunnen garanderen om aan de gestelde eisen te voldoen.
 
Graag vragen we jullie aandacht voor het volgende.
 
Met de huidige ontvangen opgave voor de officialplanning, is de officialcommissie niet in staat om voor de wedstrijden de volledige kop van jury in te delen.
De functies scheidsrechter en kamprechter voor september zijn reeds ingedeeld. Voor het competitieweekend van 30 september en 1 oktober missen nog enkele kamprechters.
Voor de functies starter en / of jurysecretaris zijn nog onvoldoende officials aangemeld om wedstrijden door te kunnen laten gaan.

Het regiobestuur verzoekt met klem om alsnog opgave van officials bij de officialcommissie t.a.v. Max Curfs () in te leveren zodat de planning verder ingevuld kan worden en alle wedstrijden door kunnen gaan.
Het zou jammer zijn als wedstrijden geen doorgang kunnen hebben vanwege het ontbreken van een starter of een jurysecretaris.
 
We zien de aanmeldingen graag zo snel mogelijk tegemoet, alvast hartelijk dank en wensen iedereen een mooi zwemseizoen .
 
Namens het bestuur van de Regio Oost,
 
Erna van den Heuvel,
Voorzitter