OFFICIALPLANNING SEIZOEN 2020-2021

header planning

16 september 2020 - Update official planning
 

Na veel overleg en om de wedstrijdorganisatie te kunnen ondersteunen heeft de ROC besloten om voor de rest van het seizoen toch de officials in te plannen voor de diverse wedstrijden. Vanaf 24 oktober, het Minioren Circuit, gaan wij weer de kop van de jury regelen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat er voor elke wedstrijd een complete kop van de jury is. Dit is afhankelijk van het aantal officials die zich hebben opgegeven.

Iedere official met de bevoegdheid 1, K, (a)2 of J de namens de regio bij deze wedstrijden wil fungeren kan zich hiervoor aanmelden bij . Als u al eerder namens de regio heeft gefungeerd krijgt u het opgaveformulier automatisch doorgestuurd.

Mede omdat er door Corona veel wedstrijden in een weekend zijn, hopen wij dat u zich ruimhartig aanmeldt zodat we zoveel mogelijk wedstrijdorganisatie van dienst kunnen zijn. Ook de officlals met een a2 bevoegdheid kunnen ingezet worden waardoor ze ook on begeleiding van een scheidsrechter ervaring kunnen opdoen. 

Bij de B- en C-klasse van de Regio competitie mag eventueel ook een K als scheidsrechter fungeren. K's die dit willen kunnen dit vanzelfsprekend kenbaar maken. Officials met de bevoegdheid K die in het begeleidings traject voor scheidsrechter zitten, willen we bij voorkeur zeker hiervoor inzetten.

Opgeven kan tot uiterlijk 30 september 2020.

26 augustus 2020

Bericht Regio Official Commissie
betreffende de kop van de jury voor competitie en circuitwedstrijden

Binnenkort zullen de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen worden gezwommen. We beginnen aan een seizoen met nog veel onzekerheden en onduidelijkheden. De KNZB en ook de regio proberen invulling te geven aan het organiseren van wedstrijden door de protocollen die ze hebben opgesteld en waarvan je de laatste versies op de website van de KNZB kunt terugvinden.

Aangeven is dat wedstrijden met een kleiner dan gebruikelijk aantal verenigingen gezwommen dienen te worden. Hierdoor zijn er relatief veel competitie- en circuit-wedstrijden. Tegelijkertijd zijn er door alle corona maatregelen en de begrijpelijke terughoudendheid bij officials om te fungeren een beperkter aantal officials dan gebruikelijk beschikbaar. Om die reden is het voorlopig voor de Regio Official Commissie niet mogelijk om “de kop” van de jury te leveren. We willen u derhalve vragen om samen met de organisatie van de wedstrijd zelf zorg te dragen voor de benodigde officials. Het is hierbij goed om de voorschriften maar ook de ruimte die er is voor het aanstellen van bevoegde officials zoals genoemd in het D-regelement artikel 2.1.4 in ogenschouw te houden. Daarnaast biedt de KNZB uitdrukkelijk de mogelijkheid om de functie van Starter en Kamprechter te combineren (toestemming van de KNZB vereist), te werken met een minimum aantal keerpunt commissarissen en 1 official op het jury secretariaat te laten fungeren. Zorg er in ieder geval altijd voor dat op het voorblad duidelijk is welke officials in welke functie hebben gefungeerd en eventueel hoe is omgegaan met de bijzondere omstandigheden met betrekking tot de bezetting van het officialcorps.

Voorgaand geldt in ieder geval voor de wedstrijden die op de kalender staan tot en met 4 oktober. De ROC houdt de situatie vanzelfsprekend scherp in de gaten en zal u meteen informeren wanneer het mogelijk is om op wat voor wijze dan ook u en de organisatie beter te faciliteren.

Official planning: Zwemofficial.nl