OFFICIALS

header officials

 

Op deze pagina zal de officialcommissie u op de hoogte houden van alle zaken die belangrijk zijn voor u als official.

Officialcommissie

Meer informatie over de officialcommissie van de KNZB regio Oost is te vinden op de pagina: Officialcommissie.

Officialplanning

De  actuele inzetplanning voor de officials van de wedstrijden waarvoor de ROC de "kop van de jury" samenstelt, is hier terug te vinden. 

Reglementen

Actuele reglementen, wijzgingen, diskwalificatiecodelijsten ed zijn hier te vinden

Official Cursussen

De KNZB regio Oost verzorgt diverse official cursussen. Aanmelden voor de actuele cursussen kan via deze pagina: Officialopleidingen

De geplande cursus 4 zal in verband met de Corona pas in september 2022. De examens kunnen media oktober worden afgenomen. Op 1 juni 2022 zal de inschrijving weer open worden gezet. Iedereen die zich reeds ingeschreven had voor de cursus in het najaar van 2021, zal automatisch worden ingedeeld tenzij afgemeld voor 1 augustus 2021.

De regio officialcommissie zal zich hier zo spoeding mogelijk melden als er meer over de andere official cursussen bekend is.

Applicatie 1 en K september 2022

Hier vindt u de sheets van de applicatie cursus die in september heeft plaatsgevonden. 20220830 - applicatiecursus - final.pdf

Applicatie 1 en K september 2021

Hier vindt u de sheets van de applicatie cursus die in september heeft plaatsgevonden. Applicatie cursus Regio Oost - versie 15112021.pdf

Applicatie 1 en K september 2019

Op 26 september 2019 heeft de ROC een applicatie gehouden voor de bevoegdheden 1 en K. Hierin is gesproken over de wijzigingen in het zwemreglement vanaf 1 september 2019 en is gesproken over bijzonderheden met betrekking tot de 'challenges' in het Junioren-Minioren circuit in 2019-2020.
Daarnaast zijn er 'werkafspraken' gemaakt om een zo goed mogelijke uniforme werkwijze bij de wedstrijden te verkrijgen.

 • Alle tussentijden opnemen door tijdwaarnemers.
  Voor de duidelijkheid: alleen door tijdwaarnemers aan de startkant (tenzij het een 25m nummer is, uiteraard, dan alleen de 25m)
 • Klokcontrole
  Afgesproken procedure: Wel gezamenlijk de klokken starten en kijken of de klokken lopen, een keer tussentijd en een keer einddtijd laten klokken. Geen tijden controleren.
 • Controleren overnames estafette
  Tijdwaarnemers mogen meekijken en als het super overduidelijk een te vroege overname is kunnen ze het melden; hun prioriteit is en blijft het aantikken van de wand en het opnemen van de tijd. Prioriteit leggen bij kamprechters.
 • Keerpunt rugslag.
  Na de rugligging te hebben verlaten moet direct met de armdoorhaal worden begonnen. Ook als het keerpunt wordt gemaakt zonder armdoorhalen dient de zwemmer na het verlaten van de rugligging direct met het maken van het keerpunt te beginnen, typisch het maken van de koprol. Beenbewegingen hierbij alleen tijdens een armdoorhaal. Als de armdoorhaal klaar is alleen nog bewegingen om koprol te maken.
 • Min.-Jun Circuit challenge 'borstcrawl benen'
  Beenslag uitsluitend borstcrawl en alleen in buikligging