VOF

Bij de uitvoering van haar taken heeft de officialcommissie veelvuldig contact met de Vereniging Official Functionarissen. Elke vereniging heeft voor het wedstrijdzwemmen een VOF. In de Regio Oost zijn dat er zo’n 100. Het begrip VOF is in Overijssel ontstaan en is later in Gelderland overgenomen. De VOF is geïntroduceerd om e communicatie tussen Officialcommissie en verenigingen te verbeteren: minder onduidelijkheden, minder misverstanden, minder verstoringen.

Op het gebied van officials heeft de KNZB niet alleen veel taken ondergebracht bij de Regio’s, maar de bond vraagt ook veel van de verenigingen. Zo moet elke vereniging er op toezien dat voldoende leden een officialbevoegdheid halen zodat zij kunnen functioneren bij wedstrijden. Werven van nieuwe officials is dus een verenigingstaak. In de nota Carrièregang staat daarover: De verenigingen zijn primair verantwoordelijk voor de initiële werving van kandidaat officials. In de rubriek Algemene Informatie Zwemmen op de website van de KNZB staat dat als u een wedstrijd organiseert dient u ook voor een jury te zorgen. Veel verenigingen hebben een officialfunctionaris die deze taak vervult. Er zijn echter ook regio's waar de Regio Official Commissie de jury of een deel van de jury verzorgt. Als dat niet het geval is zorgt het zwemsecretariaat hier voor.

Het is duidelijk dat er een goede samenwerking nodig tussen Officialcommissie en clubs. De VOF is wat dat betreft de spin in het web. Zie het plaatje hiernaast.

vofHoe de functie binnen een vereniging is georganiseer, is een zaak van de vereniging zelf. Daarover heeft de officialcommissie niets te zeggen. Het kan één persoon zijn, die alle taken in het VOF pakket voor zijn of haar rekening neemt. Het kunnen ook meerdere personen zijn die het samen doen. Voor de communicatie met de Officialcommissie is er wel altijd maar één contactadres.

Een gedetailleerd overzicht van de taken en werkzaamheden van de VOF vind je hier.

<vorige                                                 index                                                  volgende>