Tijdwaarnemer-4 (4)

Algemeen

Heb je het besluit genomen om official te willen worden dan is de eerste stap je opgeven voor de cursus voor tijdwaarnemer (4), de basiscursus voor zwemofficial. Deze cursus wordt ieder jaar eenmaal georganiseerd.

Cursus

 • Voor het volgen van deze cursus is geen vooropleiding vereist.

 • De cursus bestaat uit 5 avonden van circa 2 uur.

 • Maximaal één avond mag worden gemist.

 • Tijdens of direct voorafgaand (vanaf september van het lopende seizoen) aan de cursus dien je minstens één keer te fungeren als schaduwklokker bij een echte wedstrijd. Je bent dan niet officieel jurylid, maar jouw aanwezigheid wordt wel vermeld op het officiële proces-verbaal van de wedstrijd.

Examen

 • De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen van 20 minuten.

 • Op de dag van het examen moet je minimaal 16 jaar zijn.

 • Het hanteren van de stopwatch is een essentieel onderdeel van dit examen.

 • Kennis van een deel van de zwemreglementen is vereist.

 • Bij een positief resultaat word je onmiddellijk aangesteld in de bevoegdheid a4 (aankomend tijdwaarnemer).

 • Bij een negatief examenresultaat mag je binnen enkele weken herexamen doen. Na een tweede keer niet slagen moet de cursus opnieuw worden gevolgd.

Praktijkbeoordeling

 • Als er drie keer met voldoende kwaliteit als tijdwaarnemer is gefungeerd, kan benoeming plaatsvinden in de bevoegdheid 4.

 • Tijdens de praktijkbeoordeling wordt gelet op het bestand zijn tegen de wedstrijddruk, zich kunnen aanpassen aan de omstandigheden, voldoende handelingssnelheid en het goed kunnen waarnemen.

 • Als bij de praktijkbeoordeling is vastgesteld dat aan alle voorwaarden is voldaan volgt benoeming in de bevoegdheid 4. Je mag dan bij heel veel wedstrijden jureren, alleen niet bij nationale of regionale kampioenschappen.

Continuering

 • Om de bevoegdheid 4 te behouden moet men minstens 3 keer per jaar fungeren.

<vorige                                                 index                                                  volgende>