Starter (2)

Algemeen

Ben je eenmaal bevoegd tijdwaarnemer (4), dan kun je een volgende stap zetten, bijvoorbeeld het volgen van de cursus voor starter om daarna als bevoegd starter te kunnen fungeren. Bij een starter hoort de bevoegdheid 2.

Cursus

  • Een starter moet de wedstrijd kunnen aanvoelen en kunnen inspelen op hetgeen er tijdens de wedstrijd gebeurt. Dan is het wel handig om als starter te weten wat en waarom de dingen gebeuren. Daarom hebben we er in de Regio Oost voor gekozen om de bevoegdheid 4 als vooropleidingseis te stellen voor toelating tot de cursus 2.

  • De cursus hoeft daarom ook maar te bestaan uit 1 avond van circa 2,5 uur.

Geen examen

  • Na met voldoende inzet en belangstelling de cursus te hebben gevolgd, word je aangesteld als aankomend starter in de bevoegdheid a2.

  • Om te kunnen worden aangesteld tot 2 moet bij een praktijkbeoordeling een “voldoende” zijn behaald.

Praktijkbeoordeling

  • De praktijkbeoordeling kan pas plaatsvinden als bij minimaal 2 wedstrijden als starter is gefungeerd (onder begeleiding van een ervaren starter).

  • De beoordeling wordt gedaan door een ervaren scheidsrechter met de bevoegdheid 1.

  • Specifieke beoordelingsaspecten voor starter zijn stemvolume, verstaanbaarheid, overwicht op de zwemmers en de samenwerking tussen starter en scheidsrechter.

Continuering

  • Om de bevoegdheid 2 te behouden moet men minstens 4 keer per jaar fungeren, waarvan ten minste 2 keer als starter.

<vorige                                                 index                                                  volgende>