Regio Official Commissie

In de nota Carrièregang zijn de volgende uitvoeringsopdrachten neergelegd bij de Regio Official Commissies:

 1. Organiseren cursussen

 2. Organiseren examens

 3. Organiseren applicatiebijeenkomsten voor kamprechters en scheidsrechters

 4. Begeleiding kandidaat 1 naar praktijkexamen

 5. Beschikbaar stellen standaard beoordelingsformulier

 6. Aanwijzen beoordelaars en beoordelingswedstrijden

 7. Aanstelling in nieuwe bevoegdheid

 8. Registratie bevoegdheden in Sportlink KNZB

 9. Bevestiging beoordelingsresultaat

 10. Coördinatie inzet officials bij wedstrijden

 11. Registreren fungeerbeurten

 12. Controleren op voorwaarden voor behoud bevoegdheden

 13. Verstrekken KNZB legitimatiekaart

Deze opdrachten zijn binnen de Regio Officialcommissie ondergebracht in vier taakgebieden:

 • Officialadministratie (8, 11, 12, 13)

 • Inzetplanning (10)

 • Carrièregang Officials (4, 5, 6, 7, 9)

 • Officialcursussen (1, 2, 3)

Voor elk van de deelgebieden is één commissielid primair verantwoordelijk met een ander commissielid als back-up of medeverantwoordelijk. Ook kan hulp en bijstand worden verleend door niet commissieleden.