Kamprechter (K)

Algemeen

In het kort gezegd zijn de kamprechters degenen, die tijdens een race langs het bad lopen om te kijken of de zwemmers de zwemslagen correct uitvoeren en die opschrijven wie er 1e, 2e 3e enz. zijn geworden. Om kamprechter te kunnen worden moet er een cursus worden gevolgd. De officialcommissie beslist over toelating tot de cursus

Cursus

 • De kandidaat moet tenminste de bevoegdheid 3 en J hebben. Om tot de cursus te worden toegelaten dient men tenminste 2 jaar met de bevoegdheid 3 te hebben gefungeerd en door de ROC geschikt te worden geacht om deze functie te vervullen. Er is geen mogelijkheid om in te schrijven voor deze cursus, kandidaten worden door de ROC persoonlijk uitgenoedigd.

 • De cursus voor kamprechter bestaat uit 5 avonden van ca 2,5 uur. Er mag één avond worden gemist.

Examen

 • De cursus wordt afgesloten met een mondeling theorie-examen van 30 minuten.

 • Bij een positief resultaat volgt onmiddellijke aanstelling in de bevoegdheid aK (aankomend kamprechter).

 • Bij een negatief resultaat is een herexamen mogelijk.

Praktijkbeoordeling

 • Aanstelling in de bevoegdheid K volgt na twee keer positief te zijn beoordeeld als kamprechter. Beoordeling vindt plaats door 2 verschillende scheidsrechters.

 • De 1e praktijkbeoordeling zal pas plaatsvinden als de kandidaat bij minimaal 2 wedstrijden als kamprechter heeft gefungeerd. Tijdens deze beoordeling zal uitsluitend worden beoordeeld op het functioneren als kamprechter (opnemen volgorde van aankomst en controle zwemslagen).

 • De 2e praktijkbeoordeling vindt plaats na weer minimaal 2 wedstrijden te hebben gefungeerd als kamprechter na de 1e beoordeling.

 • Bij de 2e beoordeling wordt de kandidaat beoordeeld op diens functioneren als scheidsrechter. Onder leiding van een bevoegde 1 doet de kandidaat een vooraf afgesproken deel van de juryvergadering en meekijken bij de controle van het proces-verbaal.

 • De kandidaat zal onder direct toezicht van de scheidsrechter de start leiden; de scheidsrechter heeft hierbij altijd de bevoegdheid in te grijpen.

 • Bij de beoordeling zal er rekening meer worden gehouden dat het een beoordeling voor de bevoegdheid K betreft en niet voor scheidsrechter.

 • Aanstelling in de bevoegdheid K dient binnen twee jaar na de cursus te hebben plaatsgevonden.

 • De aanstelling kan pas geschieden als de kandidaat tevens de bevoegdheid J heeft.

Continuering

 • Om de bevoegdheid K te behouden moet een kamprechter minstens 4 keer per jaar fungeren, ongeacht in welke juryfunctie.

 • Een kamprechter dient de applicatiebijeenkomsten, die door de ROC Regio Oost worden georganiseerd, bij te wonen.

 • Na het behalen van de bevoegdheid K mag de bevoegdheid J worden ingeleverd.

Competenties

 • Stressbestendig

 • Aanpassingsvermogen

 • Incasseringsvermogen

 • Snelheid van handelen

 • Oplossen van problemen

 • Besluitvaardig

 • Initiatief nemen

 • Kunnen samenwerken

 • Leiding geven

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

<vorige                                                 index                                                  volgende>