Jurysecretaris (J)

Algemeen

Er zijn ook officials, die je (meestal) niet aan de badrand ziet staan. Dat zijn de jurysecretarissen. Zij zitten in een aparte ruimte, de jurykamer, en verwerken alle resultaten van de wedstrijd. Van de tijdwaarnemers krijgen ze de briefjes waarop de gezwommen tijden staan, van de kamprechters de kaarten waarop de volgorde van aankomst is geschreven en van de scheidsrechter de diskwalificaties. Dat moet allemaal in de officiële uitslag komen, het proces-verbaal van de wedstrijd. Dat doet jurysecretaris.
Om jurysecretaris te kunnen worden moet je een cursus volgen.

Cursus

  • Voor het volgen van deze cursus is geen vooropleiding verplicht, maar als zonder vooropleiding aan de cursus J wordt deelgenomen, is het verplicht om een extra lesavond te volgen, waarin de basisregels voor het wedstrijdzwemmen worden behandeld.

  • De cursus bestaat uit 3 avonden van ca 2,5 uur, waarvan één avond bestemd is voor elektronische verwerking van uitslagen.

  • Er mag géén avond worden gemist.

Geen examen

  • Na met voldoende inzet en belangstelling de cursus te hebben gevolgd, wordt je aangesteld als aankomend jurysecretaris in de bevoegdheid aJ.

  • Om te kunnen worden aangesteld tot J moet bij een praktijkbeoordeling een “voldoende” zijn gehaald.

Praktijkbeoordeling

  • De praktijkbeoordeling zal pas plaatsvinden als bij minimaal 2 tot 4 wedstrijden als jurysecretaris is gefungeerd. Naast de beoordeling op het verwerken van de wedstrijdresultaten en het maken van het proces-verbaal van de wedstrijd, wordt er ook gelet op stressbestendigheid, vermogen tot samenwerken en delegeren, het gestructureerd kunnen werken en communicatieve vaardigheden. Die vaardigheden zijn gewenst om als primus inter pares leiding te kunnen geven aan het jurysecretariaat.

  • Na bij de praktijkbeoordeling een “voldoende” te hebben gescoord, volgt aanstelling in de bevoegdheid J.

Continuering

  • Om de bevoegdheid J te behouden moet men minstens 4 keer per jaar fungeren, ongeacht in welke bevoegdheid

<vorige                                                 index                                                  volgende>