Cursussen

De verenigingen zijn verantwoordelijk voor de werving van nieuwe officials. Dat is ook hun eigen belang, want als club moet je voldoende officials hebben om je zwemmers te kunnen laten meedoen aan wedstrijden. Bovendien ken je als club de ouders en begeleiders van de kinderen en is er direct contact met hen mogelijk.
De Regio en met name de Regio Officialcommissies zijn verantwoordelijk voor o.a. de organisatie van de cursussen voor tijdwaarnemer, jurysecretaris, starter en kamprechter.
Om in die functies te kunnen worden benoemd is deelname aan de cursus verplicht.
De cursussen voor tijdwaarnemer en kamprechter worden afgesloten met een mondeling examen, georganiseerd door de Regio Officialcommissie. Voor de cursussen jurysecretaris en starter is het alleen nodig die te volgen met voldoende inzet en belangstelling.
Cursussen worden gegeven volgens de richtlijnen, vastgestelde exameneisen en met het cursusmateriaal van het KNZB – bondsbureau. Het cursusmateriaal is verkrijgbaar via de web shop van de KNZB.

De kosten van deelname worden jaarlijks door het regiobestuur vastgesteld.

De cursussen worden eens per jaar georganiseerd op meerdere plaatsen verdeeld over de regio. Op de site van de Regio Oost worden de cursussen aangekondigd en daarop wordt ook wijze van aanmelding van deelnemers vermeld.

Docenten - Cursussen zwemofficials

Docenten worden door de Regio Officialcommissie aangewezen, waarbij zij dienen te beschikken over de volgende vaardigheden en gedragskenmerken:

- Goede kennis van het KNZB-reglement
- Handelen en beoordelen volgens en in de geest van de KNZB-reglementen
- Didactische vaardigheden
- Communicatieve vaardigheden
- Ervaring en actief als official in gedoceerde bevoegdheid
- Kunnen omgaan met cursisten

De docenten voor de verschillende cursussen dienen zelf te beschikken over de volgende bevoegdheden:

- Voor cursus bevoegdheid 4: tenminste bevoegdheden K;
- Voor cursus bevoegdheid 2: tenminste bevoegdheid 2 en tenminste 4 jaar ervaring als starter;
- Voor cursus bevoegdheid J: tenminste bevoegdheid J en tenminste 4 jaar ervaring in deze bevoegdheid en bij voorkeur ervaring met elektronische tijdmeetapparatuur en elektronische verwerking van uitslagen (bijv. SPLASH);
- Voor cursus bevoegdheid K: tenminste bevoegdheden: 13J.

<vorige                                                 index                                                  volgende>