BEOORDELINGEN

De Officialcommissie van de Regio Oost is een uitvoerend orgaan van de KNZB. Daarmee is zij gebonden aan de regels zoals die door de KNZB zijn vastgelegd in reglementen en beleidsnotities. Voor de beoordelingen van officials is vooral de “Carrièregang Officials Wedstrijdzwemmen” het bepalende document. In lijn met de carrièregang neemt de regio-officialcommissie de onderstaande taken op zich voor alle officials, met uitzondering van de bevoegdheid 1 (scheidsrechter). Het beoordelen van scheidsrechters behoort namelijk tot de taken van de TORZ (Taakgroep Officials en Reglementen Zwemmen) van de KNZB.

  1. Het beschikbaar stellen van een standaard beoordelingsformulier. Deze zijn te vinden op de website van de KNZB Regio Oost;
  2. Het aanwijzen van beoordelaars en beoordelingswedstrijden. Voor de officials die beoordeeld worden voor de bevoegdheid 3 of J, heeft de officialcommissie voorwaarden gesteld aan de beoordelaars en de beoordelingswedstrijden. Ook deze criteria zijn te vinden op de website van de Regio Oost. Uitgangspunt is dat de kandidaat en zijn/haar VOF zelf de beoordeling regelt met toetsing voor- en achteraf door de officialcommissie. Officials die beoordeeld worden voor de bevoegdheid 2 en K worden door de officialcommissie ingepland voor de beoordelingen. Voor de bevoegdheid 2 betreft dit 1 beoordeling, voor de bevoegdheid K zijn 2 beoordelingen benodigd.
  3. De aanstelling in de nieuwe bevoegdheid, registratie van de bevoegdheden in Sportlink KNZB en bevestiging van het beoordelingsresultaat. Na ontvangst en goedkeuring van het beoordelingsformulier, volgt aanstelling in de nieuwe bevoegdheid, worden de gegevens in Sportlink aangepast en worden kandidaat en VOF per e-mail op de hoogte gebracht van het beoordelingsresultaat.

Tijdwaarnemer 4

De beoordeling van a4 naar 4

Tijdwaarnemer 3

KNZB Regio Oost - Beoordeling tijdwaarnemer bevoegdheid 3
KNZB Regio Oost - Lijst Beoordelaars 3
Aanvraag erkenning beoordelaar-3

Jurysecretaris

KNZB Regio Oost - Beoordeling J
KNZB Regio Oost - Lijst Beoordelaars J

Starter

De beoordeling van a2 naar 2

Kamprechter

De beoordeling van aK naar K

De beoordelingsformulieren staan op de website van de KNZB, onder Opleiding & Carrièregang.

 

<vorige                                                 index