Cursus tijdwaarnemer zwemmen uitgesteld
03-02-2022

De RWOZ (voorheen ROC) heeft in verband met de huidige situatie rondom Covid en de onzekere vooruitzichten de komende maanden besloten dit zwemseizoen geen cursus 4 meer te organiseren. Om te voorkomen dat we komende winter wederom met een uitbraak of opleving van het virus of met een andere aan de winterperiode gerelateerde pandemie of epidemie geconfronteerd worden zal de cursus direct na de zomervakantie worden gehouden. We starten in week 37, dit is de week van 12 september. De examens zullen dan net voor of direct na de herfstvakantie gehouden worden.

Wij gaan er vanuit dat de kandidaten die al waren aangemeld zullen deelnemen aan de cursus 4 te starten in september. Mochten er kandidaten om welke reden dan ook afvallen dan verzoeken wij dit voor 1 augustus  te mailen naar rzoc.opleidingen@knzboost.nl. Daarnaast is het mogelijk om nieuwe kandidaten in te schrijven voor de cursus. Inschrijving staat open vanaf 1 juni en sluit 1 augustus. Zie hiervoor vanaf 1 juni de website: https://www.knzboost.nl/wedstrijdzwemmen/officials/opleidingen.

We houden vanzelfsprekend rekening met een enorm grote groep aanmeldingen. Mede om die reden is de inschrijvingsperiode zeer ruim zodat we de mogelijkheid hebben om voldoende zaalruimte voor de cursusavonden en examinatoren voor het mondelinge examen te regelen zodat de nieuwe officials hopelijk zo snel mogelijk in het nieuwe seizoen hun bevoegdheid a4 kunnen behalen.

Tot slot is het goed om te weten dat de KNZB werkt aan een nieuwe opzet van de cursus 4. Deze bevat een e-learning in combinatie met een praktijkdeel. De hoop en verwachting is dat dit in 2023 beschikbaar komt. Zodra hierover meer informatie is, wordt dat op deze site gemeld.