Appplicatie-cursus 1 en K
Appplicatie-cursus 1 en K
11-09-2021

Op woensdag 22 september om 20.00 uur zal in De Duiker, Hoenderloseweg 10, 7339 GH Ugchelen als voorbereiding op het nieuwe seizoen weer een applicatie-cursus plaatsvinden voor alle Scheidsrechters en Kamprechters. Inloop is vanaf 19.45. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Tijdens deze avond zal vooral aandacht besteed worden aan de eenduidigheid die we als officialcorps naar zwemmers en andere officials willen uitstralen op het gebied van het toepassen van de reglementen tijdens de wedstrijden. Daarbij komt ook de toepassing van de op dat moment geldende Corona maatregelen aan de orde

Daarnaast zal ruime aandacht worden besteed aan het fungeren bij wedstrijden waarbij de Elektronische Tijdwaarneming wordt gebruikt en wat de reglementen hieromtrent zeggen en hoe deze in de praktijk moeten worden toegepast.

Wij willen u vragen zich vooraf aan te melden op roc.voorzitter@knzboost.nl zodat wij een inschatting kunnen maken van het aantal personen dat deze avond zal gaan bezoeken mede in verband met het hanteren van de op het moment van de bijeenkomst geldende Corona-voorschriften.

De Regio Official Commissie