KNZB Sportmodel
16-08-2019

Voor de zomer zijn op diverse plaatsen voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over de introductie van het KNZB Sportmodel Zwemmen. Het KNZB Sportmodel is de opvolger van het Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen (MOZ). Het MOZ gaf inzicht in de opleidingsweg van minioren naar topniveau bij senioren. Het gaf onvoldoende houvast voor zwemmers die minder getalenteerd zijn of andere doelen nastreven.

Voor de zomer zijn op diverse plaatsen voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over de introductie van het KNZB Sportmodel Zwemmen. Het KNZB Sportmodel is de opvolger van het Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen (MOZ). Het MOZ gaf inzicht in de opleidingsweg van minioren naar topniveau bij senioren. Het gaf onvoldoende houvast voor zwemmers die minder getalenteerd zijn of andere doelen nastreven.

Vanaf 2019 vervangt de KNZB het MOZ voor het KNZB Sportmodel. In dit model staat aanbod voor de verschillende perspectieven van onze zwemliefhebbers centraal. Het houdt rekening met huidige sporttrends zodat de zweminfrastructuur toekomstbestendig is en voldoet aan de behoefte en verwachtingen van competitieve en recreatieve sporter. In de loop van 2020 zal het Sportmodel ook voor Waterpolo, Schoonspringen en Synchroonzwemmen beschikbaar komen.

Voor alle informatie over het KNZB Sportmodel kan je vanaf nu terecht op www.knzbsportmodel.nl.