INSCHRIJVEN KAMPIOENSCHAPPEN

 • Lees de bepalingen zorgvuldig, met name het gedeelte over afmelden en reserves. Als er iets niet duidelijk is, neem dan contact op met de organisatie.
 • Schrijf geen zwemmers in boven de uitlooplimieten, ook al is het verschil nog zo klein.
 • Houd goed in de gaten wat de limieten zijn en wat de uitlooplimieten zijn. Neem bij twijfel contact op met de organisatie.
 • In Team Manager de inschrijftijden niet aanvullen tot 100%, of als er niet automatisch een tijd verschijnt er handmatig een gaan zoeken. Als er niet vanzelf een tijd in beeld komt, betekent dit dat er binnen de gestelde periode geen officiĆ«le tijd gezwommen is en kan er ook niet ingeschreven worden. Als er een tijd onder de 100% komt, moet met deze tijd ingeschreven worden.
 • Dit kun je zelf controleren: als er in de PDF geen plaats en datum afgedrukt worden, is er niet met een geldige tijd ingeschreven.
 • Vul bij estafettes de tijden van de individuele zwemmers in. Hiervoor geldt hetzelfde als bij persoonlijke inschrijvingen, zie vorige punt. Om de plaats en datum in de PDF afgedrukt te krijgen, moet Team Manager afgesloten en weer opnieuw geopend worden.
 • Stuur 1 inschrijfbestand in. Houd in de gaten of je een ontvangstbevestiging krijgt. Komen er hierna wijzigingen, overleg met de organisatie of je een nieuw inschrijfbestand moet sturen of dat de wijzigingen per mail doorgegeven moeten worden.
 • Probeer zo weinig mogelijk af te melden. Iedere wijziging betekent niet alleen veel extra werk, maar ook de kans op het maken van fouten wordt groter. Bovendien betaalt de vereniging voor iedere afmelding toch inschrijfkosten. Voor afgemelde zwemmers worden reserves opgeroepen, hetgeen ook weer veel extra werk en kans op fouten en onduidelijkheden tot gevolg heeft.
 • Controleer iedere inschrijfbevestiging die je krijgt.
 • Het aanspreekpunt over officials is altijd de regiocoƶrdinator.
 • Lever het gevraagde aantal officials met de juiste bevoegdheid, meer mag ook natuurlijk. Zonder voldoende officials kan de wedstrijd niet doorgaan!