SOLLICITATIE KAMPIOENSCHAPPEN

header medailles

Verenigingen die, alleen of samen met een andere vereniging, interesse hebben om in samenwerking met Regio Oost één of meer kampioenschappen in het seizoen 2022-2023 te organiseren, worden hierbij uitgenodigd om naar het organiseren van één of meer van deze evenementen te solliciteren.

De organisatie van een Regiokampioenschap is voor een vereniging een goede gelegenheid om zich naar buiten te presenteren en draagt binnen de vereniging bij aan een enthousiast kader.

Hoe gaat het organiseren van een Regiokampioenschap in zijn werk?
Voor een dergelijk kampioenschap treedt een lid van de Regio Werkgroep Zwemmen Oost op als coördinator. De coördinator maakt de afspraken met de vertegenwoordigers van de organiserende vereniging. 

De organiserende vereniging besluit zelf hoe zij invulling wenst te geven aan de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld door het instellen van een  organisatiecommissie. De coördinator heeft geen bemoeienis met de samenstelling of werkwijze van de organisatiecommissie, maar ziet toe op een goed verloop van de te verrichten activiteiten. Deze bestaan uit de organisatie van het badrandgebeuren. De voornaamste taken zijn het huren van badwater en benodigde ruimtes, bij voorbeeld voor het houden van de juryvergadering, het inrichten van de wedstrijdaccommodatie en de ontvangst van deelnemers, officials en bezoekers.
De organiserende vereniging krijgt een vooraf overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden, op te vragen bij de secretaris van de Regio Zwemcommissie, en een budget voor de aanschaf van benodigde materialen en consumpties.Taken, budget en vergoeding worden vooraf vastgelegd door de wedstrijdcoördinator.

KAMPIOENSCHAPPEN 2022-2023

 

Datum Wedstrijd
24 september 2022 Regionale Estafette Kampioenschappen
21 & 22 januari 2023 Overijsselse Kampioenschappen kb -Sprint
21 & 22 januari 2023 Gelderse Kampioenschappen kb - Sprint
4 & 5 februari 2023 Overijsselse B-Kampioenschappen kb
4 & 5 februari 2023 Gelderse B-Kampioenschappen kb
11 & 12 maart 2023 Overijsselse Minioren Finales
11 & 12 maart 2023 Gelderse Minioren Finales
25-26 maart 2023 Regionale Lange Afstanden Kampioenschappen
13-14 & 20-21 mei 2023 Overijsselse Kampioenschappen lb - Zomer
13-14 & 20-21 mei 2023 Gelderse Kampioenschappen lb - Zomer
3 juni 2023 Overijsselse Club Meet Finale
3 juni 2023 Gelderse Club Meet Finale
17 & 18 juni 2023 Overijsselse B-Kampioenschappen lb
17 & 18 juni 2023 Gelderse B-Kampioenschappen lb

 

 

Algemene eisen betreffende de organisatie van provinciale kampioenschappen
De organiserende vereniging zorgt voor voldoende medewerkers voor een goed verloop van het kampioenschap. De werkzaamheden worden in overleg met de coördinator vastgesteld.
Sponsoruitingen in welke vorm dan ook zijn na instemming van de coördinator toegestaan en dienen te voldoen aan de ter zake geldende KNZB reglementen.

Eisen betreffende de accommodatie
De voorkeur gaat uit naar een accommodatie met een wedstrijdbad met 8 banen en een aparte gelegenheid voor in- en uitzwemmen. Het minimale aantal banen waarover het wedstrijdbad dient te beschikken is 6.
Het bad moet geschikt zijn voor het gebruik van elektronische tijdmeetapparatuur.
Voor alle kampioenschappen kunnen zwemmers met een classificatie zich inschrijven indien zij voldoen aan de gestelde limieten. Er dienen faciliteiten aanwezig te zijn die deze zwemmers in staat stellen hun wedstrijden te zwemmen.
De gebruiksvergunning voor het zwembad laat het toe dat het totaal van de te verwachten aantallen zwemmers, begeleiders, officials, gasten en publiek (in totaal circa 425) in het zwembad aanwezig zijn.
Het aanvangstijdstip moet zodanig zijn dat de wedstrijden niet te laat afgelopen zijn. Voor miniorenwedstrijden is het streven naar uiterlijk 17:30 einde wedstrijd, voor overige wedstrijden is dat 19:00.
De juryvergadering moet kunnen plaatsvinden in een passende ruimte in de directe nabijheid van het wedstrijdbassin. Dat geldt ook voor de plaats waar het jurysecretariaat zijn werkzaamheden kan verrichten.
De ruimte voor de voorstart heeft een directe toegang tot het startplatform.
Tijdens de wedstrijd dienen scheidsrechter en speaker direct oogcontact met elkaar te kunnen hebben en zo mogelijk in elkaars nabijheid te kunnen functioneren.
De accommodatie moet voldoende tijd beschikbaar zijn, met een uitloopmogelijkheid voor het geval de wedstrijd langer duurt dan voorzien vanwege extra oponthoud en/of schoonmaakwerkzaamheden als gevolg van eventuele richtlijnen. In geval van een wedstrijdbad met 6 banen kan de regio ervoor kiezen per dag 2 sessies te houden.

Sollicitatieprocedure
Sollicitaties dienen uiterlijk 30 juni 2022 per e-mail te worden gestuurd naar de secretaris van de Regio Zwemcommissie, e-mailadres: . De ontvangst van de sollicitatie wordt per e-mail bevestigd. In de sollicitatie of vooraanmelding dient tenminste te worden aangegeven of en in welke mate aan de algemene eisen en aan de eisen betreffende de accommodatie kan worden voldaan. Ook dient een indicatie van de badhuur per uur en verwacht aanvangstijdstip vermeld te worden. Eventueel
wordt door de coördinator of een ander lid van de Zwemcommissie contact met de solliciterende vereniging opgenomen voor verduidelijking of nadere informatie. Na beoordeling van de ontvangen sollicitaties zal door de RZC een toewijzing volgen. Omdat nog onduidelijk is of de wedstrijdkalender volgens de planning aangehouden kan worden, raden wij u aan om alleen een optie te nemen op badwater indien er kosteloos afgezegd kan worden en hier goede afspraken over te maken met de verhuurder.

De regio is hierin afhankelijk van de beslissingen van het bondsbureau. Wanneer er wijzigingen komen in de wedstrijdkalender, zullen wij u hierover informeren.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de secretaris van de RZC,
Patricia van Grevenbroek
e-mail: