REGIONALE MINIOREN CLUB MEET #1

clubmeet


Wij hebben besloten deze wedstrijden definitief te annuleren, ook al zouden ze volgens de dan geldende regels wel doorgang mogen hebben. De belangrijkste reden hiervoor is dat wij het niet verantwoord vinden om zo snel na de huidige drastische maatregelen een groot aantal mensen uit de hele provincie bij elkaar te brengen in één zwembad. De insteek van de overheid is om het aantal reisbewegingen terug te dringen en het aantal mensen in een ruimte beperkt te houden. Dat geldt nu, maar zal de komende tijd nog steeds blijven gelden, zij het hopelijk in iets mindere mate. Hoe jammer het ook is voor de zwemmers en de vrijwilligers die er al tijd en energie in gestoken hebben, wij vinden dat we niet de randen van de regels op moeten gaan zoeken.Wij willen handelen in de geest van de maatregelen, het gaat immers om de gezondheid van de zwemmers en de vrijwilligers en iedereen met wie zij in contact komen.