PRIVACY VERKLARING

header privacy

 

Privacyverklaring zwemcommissie KNZB Regio Oost


Persoonsgegevens
Om de diverse regiokampioenschappen te kunnen organiseren, worden door de zwemcommissie Regio Oost persoonsgegevens verwerkt van
a) ingeschreven zwemmers
b) opgegeven officials
c) inschrijvers


Ad a) Van de ingeschreven zwemmers worden voornaam en achternaam, startnummer en vereniging waarvan ze lid zijn gepubliceerd, evenals hun inschrijftijden en gezwommen tijden. Publicatie zal plaatsvinden in inschrijf-, start- en uitslagenlijsten; dit tijdens wedstrijden in de zwemzaal, voor en na de wedstrijden tevens op de website van KNZB Regio Oost www.knzboost.nl en via de gangbare KNZB-kanalen.
De gegevens die voor een bepaalde wedstrijd door een vereniging verstrekt worden, zullen alleen voor die wedstrijd worden gebruikt en gedurende de door de KNZB voorgeschreven termijn bewaard worden.


Ad b) Van de officials die fungeren tijdens regiokampioenschappen worden voorletters en achternaam, bevoegdheden, functie, en indien de official hiervoor toestemming heeft gegeven de woonplaats gepubliceerd in de startlijsten die tijdens de wedstrijd gebruikt worden en geregistreerd via de gangbare KNZB-kanalen.
De gegevens die voor een bepaalde wedstrijd door een vereniging verstrekt worden, zullen alleen voor die wedstrijd worden gebruikt en gedurende de door de KNZB voorgeschreven termijn bewaard worden.


Ad c) Met het versturen van de inschrijvingen verstrekken de inschrijvers van de verenigingen per email hun contactgegevens (naam, emailadres en eventueel telefoonnummer) aan de wedstrijdcoördinator van Regio Oost. Deze contactgegevens worden alleen voor de communicatie met de desbetreffende persoon over de betreffende wedstrijd gebruikt en niet langer bewaard dan noodzakelijk.


Wedstrijdbestand
Voor de ingeschreven zwemmers en de opgestelde officials geldt dat de hierboven genoemde gegevens opgenomen worden in het wedstrijdbestand. Inschrijvers bepalen bij het maken van het inschrijfbestand zelf welke persoonsgegevens in het wedstrijdbestand worden opgenomen.
Het wedstrijdbestand wordt doorgestuurd naar de beheerder van de laptop t.b.v. de elektronische tijdwaarneming tijdens de wedstrijd en in sommige gevallen (wanneer er vaste ETW in een zwembad aanwezig is) naar de laptop van de organiserende vereniging. De wedstrijdbestanden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Gebruik van alle bovengenoemde gegevens is noodzakelijk voor het verloop van de wedstrijden. Indien u hiermee niet akkoord gaat, kunt u niet deelnemen aan wedstrijden.


Foto- en videomateriaal
Tijdens regiokampioenschappen is er een fotograaf aanwezig namens de organisatie. Van iedere deelnemer, trainer, toeschouwer en ieder jurylid kunnen foto's of filmbeelden gemaakt worden die vertoond kunnen worden via de website van KNZB Regio Oost www.knzboost.nl en de organiserende vereniging(en). Wanneer u duidelijk herkenbaar in beeld bent en geen publicatie wenst van zo’n foto of video, kunt u dat aangeven via . De wedstrijdorganisatie zal zich dan inspannen om aan deze wens gehoor geven. Indien een foto of video reeds gepubliceerd is, zal deze zo spoedig mogelijk verwijderd worden.