Samenstelling

De Regio Scheidsrechters Commissie is als volgt samengesteld:

Functie Naam E-Mail Telefoon

Voorzitter

Fred Nijenhuis

06-23798766

Aanwijzer

Fred Nijenhuis

06-23798766

Heraanwijzer

Hans Muilenburg

06-44868070

Controle en ledenadministratie

Huub Linthorst

06-38339701

Beoordelingen

Hans Muilenburg

06-44868070 

Opleidingen

Harm Potjewijd

Quirina van Zessen

06-14936775

 

Lid

Alexander van Galen

054-6600209

Lid

Harm Potjewijd

024-3780755