Opleiding Scheidsrechter SR3

Cursus opleiding tot waterpoloscheidsrechter (Vervolg- en Regio opleiding)

De cursus is op een paar onderdelen vernieuwd. Informatie daarover wordt hierna gegeven.

Alle overige informatie voor de inschrijving vind u ook hierna.
De vereniging kan kandidaten opgeven, maar ook individuele leden kunnen zichzelf aanmelden voor deze cursus.

Algemene gegevens

De cursus bestaat uit 4 cursusavonden, aanvang ca. 19.30 uur, duur ca. 2 uur per avond. De cursus avonden zullen niet altijd aaneengesloten zijn. Zie hierna.
De locatie is nu nog niet bekend.
We willen aan de hand van de inschrijvingen bekijken wat de meeste geschikte plaats kan zijn.
Bij een grote inschrijving zal een tweede groep worden gevormd, die zeer waarschijnlijk op een andere locatie en/of andere dag de cursus gaat volgen.
De cursus wordt op de 5e avond afgesloten met een schriftelijk examen.
Tijdens de cursus zullen er 2 dagdelen worden gepland voor het fluiten van oefenwedstrijden onder begeleiding van de docent.
In de maanden daarna zal een praktijkexamen worden afgenomen op een van de jeugdtoernooien in Regio Oost.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

- Halverwege de cursus moet de kandidaat een (kopie van een) VOG
  (Verklaring Omtrent Gedrag)
inleveren.
  De vereniging kan zo’n verklaring gratis verkrijgen, als de vereniging bij
  gratisvog.nl  een account heeft kunnen aanmaken. Verder informatie
  daaromtrent vindt u op de website van de KNZB.
- De cursist krijgt van de vereniging een mentor (begeleider) toegewezen.
   Het is een begeleider, die tijdens de cursus de kandidaat zal begeleiden bij
   het fluiten van zijn of haar eerste trainingswedstrijdjes bij de vereniging.
   Hierbij gaat het er vooral om de juiste houding, instelling, armgebaren e.d. te
   oefenen en te verbeteren. Hiervan wordt verslag gedaan door de mentor en
   moet door de kandidaat worden ingeleverd.
   Het is mogelijk om 1 mentor voor meerdere kandidaten te hebben.
   Deze kandidaten hoeven niet lid te zijn van dezelfde vereniging.

Voorwaarden voor inschrijving

Wij stellen de volgende voorwaarden aan de kandidaten:

- Kandidaten moeten aan het einde van de cursus tenminste 18 jaar zijn.
- Bij de start van de cursus moet de kandidaat Bsr-official zijn.
- De kandidaat scheidsrechter moet beschikken over een e-mail adres.
- De kandidaat moet lid zijn van een bij de KNZB aangesloten vereniging.
- De kandidaat scheidsrechter beschikt over eigen vervoer of reist met OV.
- De kandidaten mogen slechts 1 cursusavond missen.

Inschrijving voor de cursus

Uw inschrijving moet u per e-mail versturen naar:  met de volgende gegevens van de kandidaat:
-    (Voor-)Naam, adres en postcode-woonplaats
-    Geboortedatum
-    Telefoonnummer vast en/of mobiel
-    E-mailadres
-    Legitimatienummer W-officialkaart (indien bekend)
-    Lid van welke vereniging
-    Relatiecode van de kandidaat als lid van de vereniging
-    IBANnummer en BICnummer (voor betaling reiskosten)

De gegevens van de kandidaten moeten op dit  Inschrijfformulier Sr3-cursus worden ingevuld.

Als de inschrijving via de vereniging loopt, is het prettig als de contactpersoon zijn/haar gegevens in het formulier vermeld.

!

Beschikbaarheid versus Inzetbaarheid

De RSC streeft erna om scheidsrechters te werven die maximaal inzetbaar zijn. Dat is in de praktijk een welhaast onmogelijke opgave.
Wij attenderen de verenigingen en aanstaande kandidaten er daarom op, dat de kandidaat scheidsrechter in het nieuwe seizoen eind december tenminste 4 wedstrijddagen moet hebben gefloten.
Omdat de meeste cursisten spelen in hun eigen team als eerste voorkeur opgeven, zal eerdergenoemd aantal niet lukken als de cursist daarnaast veel moet afzeggen wegens werk of andere hobby’s. Ook toekomstplannen van de aanstaande kandidaat zouden moeten worden meegenomen, zoals studeren in een andere regio, verandering van werk e.d..
Daarom zal de RSC na de inschrijving aan de kandidaten vragen, wat hun beweegredenen zijn, hun voorkeuren omtrent de beschikbaarheid, toekomstplannen e.d.
Blijft de kandidaat ver achter bij de 4 wedstrijddagen wegens bovenvermelde redenen, zal de RSC overwegen om de  kandidaat-scheidsrechter af te voeren.
Wij vragen de verenigingen daarmee rekening te houden bij het zoeken van geschikte kandidaten.