Opleiding Basisscheidsrechter

Er is lang en veel over gesproken en hij was al aangekondigd in de KNZB-nieuwsbrief.
Maar nu is er dan een nieuwe opleiding: De Basiscursus.
Bedoelt voor aanstaande W-officials en Verenigingsscheidsrechters SR2.

Verschil tussen de oude en nieuwe opleiding
Voorheen waren de W-Official opleiding en Waterpoloscheidsrechter 2 aparte opleidingen. In de basiscursus is dit één opleiding geworden. Als men aan de basiscursus begint dan dient men het volledige praktijkdeel (fluiten en W-functies) te doen. Pas na het behalen van de bevoegdheid kan er een splitsing gemaakt worden op welke bevoegdheid er wordt ingezet. Dit is een bewuste keuze. De cursist krijgt zo een beter inzicht op beide bevoegdheden en het bevordert de communicatie tussen scheidsrechters en W-officials.
Er is een theoretisch deel (via het e-learning systeem en theorie-examen) en een praktijkexamen.
Het theoretische gedeelte kan de cursist in eigen tempo doen via het e-learning systeem.
Het praktijkexamen wordt afgenomen door een Examinator.
Tijdens het theoretische- en oefengedeelte worden de cursisten begeleid door iemand van de vereniging (de opleider) die minimaal de bevoegdheid Ya heeft of Waterpolotrainer 2 is.

Hoe gaan we het doen:
De SR-coördinator zorgt voor de aanmelding van de cursus bij de ScheidsrechtersCommissie Regio Oost (SCRO) en de examinator en communiceert verder met de SCRO en de opleider en examinator.
De Opleider is tenminste scheidsrechter Ya of WP-trainer 2.  Deze opleider zorgt voor begeleiding tijdens het theoriegedeelte en organiseert het praktijkgedeelte, waarin de cursist alvast kan oefenen met fluiten en jureren. De opleider organiseert ook het praktijkexamen.
Het praktijkexamen is een mengeling van fluiten en jureren tijdens een trainings- of oefenwedstrijd.
De cursist moet tenminste 1 periode achter de jurytafel en 1 periode fluiten.
De Examinator is er tijdens het praktijkexamen bij en beoordeelt elke cursist op zijn/haar praktische vaardigheden.

De procedure

 1. De vereniging zorgt er voor dat het Inschrijfformulier basiscursus scheidsrechters(2) (het deelnemersformulier) volledig wordt ingevuld.
  Let hierbij op, dat de deelnemers lid van de vereniging dienen te zijn en dat de (e-mail)gegevens gelijk zijn aan die in Sportlink staan. Ook een pasfoto van de deelnemer moet in Sportlink aanwezig zijn.
  Sinds 1 september 2020 moeten alle nieuwe (aanstaande) officials een geldige VOG kunnen laten zien en moet die in Sportlink zijn ingevoerd. Dat moet geregeld zijn vóórdat de deelnemer als Scheidsrechter Bsr. wordt ingeschreven. Op het moment dat de vereniging de deelnemerslijst naar ons opstuurt, hoeft de VOG dus nog niet aanwezig te zijn. Gedurende de cursus kan de VOG dan worden aangevraagd. Voor het praktijkexamen moet de examinator kunnen zien of de VOG er is.
  Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging om dit uit te voeren. Het is een besluit van de ALV van de KNZB geweest en alle verenigingen zijn hierover geïnformeerd.
 2. De SR-coördinator van de vereniging meldt zich bij een van de examinatoren in de Regio Oost.
  Hans Muilenburg    
  Harm Potjewijd       
  Bjorn Pastoors        
  Fred Nijenhuis        
  Gerwin Slot             
  Marc Phalplatz        
  Albert ten Hove       
  Vermeld de naam van de examinator op het formulier.
 3. De SR-coördinator van de vereniging meldt de cursus aan, via het deelnemersformulier, bij de Coordinator Opleidingen Regio Oost, email: .
  Op het formulier worden de namen van de Opleider en Examinator vermeld.
 4. Het volledig ingevulde formulier wordt door coordinator naar het Bondsbureau gestuurd. Na ontvangst op het Bondsbureau zullen de cursisten binnen twee werkdagen in het systeem worden ingevoerd.
 5. De cursist ontvangt een e-mail met de navolgende inhoud:

Geachte Cursist,
Wij heten je van harte welkom bij de Edubus--> onze digitale leeromgeving voor de basisopleiding waterpolo scheidsrechter!
Er is voor jou een login met gebruikersnaam “" aangemaakt. Om deze in gebruik te nemen dien je een wachtwoord op te geven middels de volgende link. Je komt dan direct in jouw online leeromgeving.https://knzb.edubus.nl/.................
LET OP: De link is eenmalig geldig, je maakt hiermee een persoonlijk wachtwoord aan. Daarna kan je altijd inloggen met jouw gebruikersnaam en je eigen wachtwoord via de volgende link: https://knzb.edubus.nl/pages/edubus/Login
Mocht je een technisch probleem hebben, neemt dan contact op met . De medewerkers helpen je graag weer op weg.
Veel succes!
Met sportieve groet,
KNZB Team Opleidingen

 1. De deelnemers volgen de e-learning en leggen het online-examen voor het theoriegedeelte af.
 2. Nadat de cursist met goed gevolg het theoretische gedeelte heeft afgelegd, stuurt de cursist het certificaat naar de Opleider van de vereniging. Deze verzamelt ze totdat alle cursisten het certificaat hebben aangeleverd.
 3. De certificaten moeten worden doorgestuurd naar de Examinator. Alleen diegene met het certficaat kunnen meedioen aan het praktijgedeelte.
 4. In de periode kort voor het praktijkexamen moeten ook de VOG's worden doorgestuurd naar de examinator
 5. Daarna volgt het praktijkexamen.

Het praktijk examen
Dit praktijkexamen zal de opleider in overleg met de examinator plannen.
De vereniging moet de wedstrijd (oefen- of trainingswedstrijd) aanmaken via de KNZB app op de tablet (link “demo wedstrijd”).
De cursist zal zijn vaardigheden als Jurylid hier moeten laten beoordelen, zoals de bediening en invullen wedstrijdverloop met een tablet. (tenminste 1 periode)
Ook zal de cursist hier zijn fluitvaardigheden laten beoordelen. (tenminste 1 periode)
Als dit allemaal met voldoende resultaat is afgerond, dan zal dit resulteren in het Certificaat van Bekwaamheid wat eveneens via de website zelf uitprinten/downloaden is. (wordt later nog opgeleverd).

Afronding
De examinator zorgt voor het versturen van resultaten van het praktijkexamen naar het Bondsbureau. Daar worden de geslaagde deelnemers in Sportlink ingevoerd als official Basisscheidsrechter met het niveau bSR. Tezijnertijd zal deze nieuwe officialnaam ook op het DWFals jurylid kunnen worden ingevoerd.
De SR-coördinator zal de certificaten opsturen naar de Coordinator opleidingen (

Kosten cursus
De kosten voor deze basiscursus bedragen € 15,00 per cursusaanvraag.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij