Opleiding Basisscheidsrechter

Per december 2021 is de procedure rondom de Basisscheidsrechtercursus (Bsr cursus) vernieuwd. 
De rol van de Regionale Scheidsrechtercommissies in de oorspronkelijke procdure is niet meer aanwezig. Zodoende kan en moet de vereniging zelf aan de slag om de cursus aan te vragen, uit te voeren en zelf de geslaagden door te geven aan de KNZB.
We hopen daarmee een snellere doorloop van de cursus te krijgen.

Nog een ander belangrijk verschil met de oude procedure is dat, voordat de deelnemers worden aangemeld, de VOG van de deelnemer in Sportlink moet staan. Anders wordt de aanvraag NIET in behandeling genomen.

Voor het volledige nieuwe proces klikt u op 
Processtappen BsR-cursus november 2021.pdf

Hierin leest u ook welke rol uw eigen scheidsrechterco√∂rdinator/praktijkbegeleider heeft in het nieuwe proces. 

Alle informatie en de benodigde formulieren vindt u ook op de Website van de KNZB: 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/opleidingen/official_opleidingen/waterpolo_offcials/

Alle verenigingen, die nog een lopende cursus moeten afhandelen, kunnen dat op de nieuwe manier zelfstandig uitvoeren/afmaken. Hierover worden de verenigingen nog apart benaderd.

Heeft u vragen: contact ons dan via het mailadres: