Ploegen

Om geselecteerd te worden voor de Districtsploegen dient de uit te nodigen deelneemster deel te hebben genomen aan de “Synchro Competitie Regio Oost". Selectie per districtsploeg vindt plaats op basis van de hoogst behaalde techniekpunten over de drie gezwommen figurenwedstrijden van deze competitie. Daarnaast wordt nog gekeken naar de uitslag van de "Limietwedstrijd". Selectie vindt plaats in de maand juni van enig jaar.

Om een zo’n breed mogelijke selectie te maken uit de verenigingen die binnen onze regio deelnemen aan de Synchro Competitie, kunnen maximaal drie (3) deelneemsters uit één vereniging per districtsploeg geselecteerd worden (indien nodig kan in overleg met de SZCRO hiervan worden afgeweken). Een districtsploeg bestaat uit maximaal tien (10) deelneemsters. De uitnodiging voor deelname aan de Districtsploegen ontvangt de geselecteerde deelneemster via de eigen vereniging.

Indien een deelneemster is geselecteerd dan zullen de belangen, trainingen en wedstrijden van de districtploegen, altijd prefereren boven die van de eigen vereniging.