Internationale Wedstrijd

Doelstelling

Deelname aan een internationale wedstrijd heeft als doelstelling om de deelneemsters van de Districtsploegen internationale ervaring op te laten doen alsmede prestatie en niveauverhoging te bewerkstelligen.

Deelname

Aan een internationale wedstrijd wordt deelgenomen door de Districtsploegen FINA Junior, Age II en Age I. Er wordt deelgenomen aan een figurenwedstrijd en een uitvoeringenwedstrijd. De internationale wedstrijd vindt in de meeste gevallen plaats eind april of in het 1e of 2e weekend in mei van enig jaar.

Figurenwedstrijd

De figurenwedstrijd is een individuele wedstrijd waaraan door de deelneemsters individueel wordt deelgenomen. De tijdens deze wedstrijd behaalde techniekpunten zijn medebepalend voor de selecties van de te zwemmen uitvoeringenwedstrijd.

Uitvoeringenwedstrijd

De uitvoeringenwedstrijd is onder te verdelen in de volgende onderdelen:

  • Solo
  • Duet
  • Groep

Per districtsploeg zal voor deze wedstrijd worden ingeschreven met: twee (2) solo’s, twee (2) duetten en één (1) groep. De groep bestaat uit maximaal acht (8) deelneemsters. Twee (2) deelneemsters zullen hierbij als reserve worden opgegeven. De selectie van de acht (8) deelneemsters is afhankelijk van de in de figurenwedstrijd behaalde techniekpunten. In principe zullen dit de deelneemsters zijn met de hoogst behaalde techniekpunten. In overleg met train(st)ers en coördinator kan hiervan worden afgeweken indien er hiervoor dringende redenen zijn en/of men overtuigd is dat een deelneemster met een minder aantal techniekpunten beter tot zijn recht komt in de te zwemmen uitvoering.