Regiobestuur

Het regiobestuur is als volgt samengesteld

Functie Persoon Email
voorzitter regiobestuur          Erna van den Heuvel
secretaris André Vreman
penningmeester Hendrik-Jan van Broekhuijze 
voorzitter waterpolo Erik te Riele
voorzitter synchroonzwemmen Fokko de Gans
voorzitter wedstrijdzwemmen Jeanne van den Bosch
communicatie vacant