Uitstel Jury app
Uitstel Jury app
12-08-2021

Beste bestuursleden, commissieleden en andere vrijwilligers,


Met diverse vrijwilligers en stakeholders betrokken bij de afdeling zwemmen is er de afgelopen jaren gewerkt aan de totstandkoming van een jury app als tool voor de ondersteuning van semi-automatische tijdwaarneming. Investeren in de zwemsport is belangrijk om onze zwemsport aantrekkelijk te houden.

Een groot voordeel van semi-automatische tijdwaarneming is de kwaliteitsverbetering in tijdsregistratie (minder afwijkingen). Ook zorgt semi-automatische tijdwaarneming voor minder druk op onze vrijwilligers en is de administratieve afhandeling van zwemwedstrijden een stuk efficiënter in tijd en in kosten.


De afgelopen periode zijn de zwemcommissies geïnformeerd over de invoering en de wijze van testen van de app. Onbedoeld is hierbij de indruk ontstaan dat het gebruik van de app voor verenigingen verplicht zou zijn.


Deze informatie is ook bij verenigingen terecht gekomen, wat heeft geleid tot zo’n 40-tal bezwaren vanuit verenigingen met betrekking tot de invoering. Vanuit de werkorganisatie is op de bezwaren inhoudelijk gereageerd, waarbij ook is aangegeven dat de communicatie
vanuit de werkorganisatie naar verenigingen beter had gekund.

In de laatste week juli heeft er voor belangstellenden een webinar plaatsgevonden met als onderwerp de nieuwe semi-automatische tijdwaarneming. Het verslag van het webinar, evenals een Q&A, is aan de verenigingen beschikbaar gesteld. De TORZ heeft op verzoek een uitgebreid advies document met belangrijke aanbevelingen
opgesteld.


Het gevolgde proces om tot deze innovatie te komen, de ontwikkeling van de applicatie, het testproces in de praktijk en vanzelfsprekend het advies document vanuit de TORZ zijn directe aanleiding voor ondergetekende om de pauzeknop in te drukken.

Op korte termijn zullen we met de werkorganisatie, de ontwikkelaar van de app en andere betrokkenen het proces rondom de app evalueren. Tevens zullen we een procesbeschrijving maken hoe verder te gaan met dit project. Uiteindelijk is de tool voor semi-automatische
tijdwaarneming een prima middel. Doelstelling is om een aantal zaken beter uit te werken, grondiger te testen en deze stappen met alle betrokkenen te bespreken om in 2022 semi-automatische tijdwaarneming KNZB breed te introduceren. De pauzeknop: wel uitstel geen afstel.

Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd, ik wens een ieder een fijne vakantie toe en voor de thuisblijvers een zonnige periode!


Hartelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Zwembond
Aschwin Lankwarden
Directeur