Draaiboek organisatie wedstrijden (concept)
16-08-2020

Dit concept draaiboek is bedoeld als leidraad voor het opstellen van een draaiboek voor de organisatie van zwemwedstrijden zolang er beperkingen gelden vanwege COVID 19.

KNZB Regio Oost - Concept - Draaiboek organisatie wedstrijden.pdf