Nieuwsoverzicht

04-9-2022

In de week van 17 oktober starten wij weer met een jurycursus.
Men kan zich hier inschrijven.

06-6-2022

De cursus Tijdwaarnemer/Keerpuntcommissaris (bevoegdheid 4) is geopend.U kunt zich tot 1 augustus 2022 inschrijven door dit formulier in te vullen en te verzenden.

01-6-2022

Vrijwilligers en officials gezocht voor NJK en NK lange baan!


In Eindhoven vinden van 10 t/m 12 juni de NJK zwemmen plaats.
De NK lange baan vindt plaats van 16 t/m 19 juni in Amersfoort.
Bij beide evenementen kan jij aanwezig zijn!

18-5-2022

Op 23 en 24 juni zijn de European Company Games in Ede. Zwemmers uit heel Europa doen mee aan verschillende sporten. De Vrije Slag neemt de organisatie van het zwemmen voor zijn rekening. Voor beide dagen wordt nog een aantal officials gezocht, die van deze wedstrijden een leuke happening voor de deelnemers willen maken.
 

03-2-2022

De RWOZ (voorheen ROC) heeft in verband met de huidige situatie rondom Covid en de onzekere vooruitzichten de komende maanden besloten dit zwemseizoen geen cursus 4 meer te organiseren. Om te voorkomen dat we komende winter wederom met een uitbraak of opleving van het virus of met een andere aan de winterperiode gerelateerde pandemie of epidemie geconfronteerd worden zal de cursus direct na de zomervakantie worden gehouden. We starten in week 37, dit is de week van 12 september. De examens zullen dan net voor of direct na de herfstvakantie gehouden worden.

Wij gaan er vanuit dat de kandidaten die al waren aangemeld zullen deelnemen aan de cursus 4 te starten in september. Mochten er kandidaten om welke reden dan ook afvallen dan verzoeken wij dit voor 1 augustus  te mailen naar rzoc.opleidingen@knzboost.nl. Daarnaast is het mogelijk om nieuwe kandidaten in te schrijven voor de cursus. Inschrijving staat open vanaf 1 juni en sluit 1 augustus. Zie hiervoor vanaf 1 juni de website: https://www.knzboost.nl/wedstrijdzwemmen/officials/opleidingen.

We houden vanzelfsprekend rekening met een enorm grote groep aanmeldingen. Mede om die reden is de inschrijvingsperiode zeer ruim zodat we de mogelijkheid hebben om voldoende zaalruimte voor de cursusavonden en examinatoren voor het mondelinge examen te regelen zodat de nieuwe officials hopelijk zo snel mogelijk in het nieuwe seizoen hun bevoegdheid a4 kunnen behalen.

Tot slot is het goed om te weten dat de KNZB werkt aan een nieuwe opzet van de cursus 4. Deze bevat een e-learning in combinatie met een praktijkdeel. De hoop en verwachting is dat dit in 2023 beschikbaar komt. Zodra hierover meer informatie is, wordt dat op deze site gemeld.

11-9-2021

Op woensdag 22 september om 20.00 uur zal in De Duiker, Hoenderloseweg 10, 7339 GH Ugchelen als voorbereiding op het nieuwe seizoen weer een applicatie-cursus plaatsvinden voor alle Scheidsrechters en Kamprechters. Inloop is vanaf 19.45. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Tijdens deze avond zal vooral aandacht besteed worden aan de eenduidigheid die we als officialcorps naar zwemmers en andere officials willen uitstralen op het gebied van het toepassen van de reglementen tijdens de wedstrijden. Daarbij komt ook de toepassing van de op dat moment geldende Corona maatregelen aan de orde

Daarnaast zal ruime aandacht worden besteed aan het fungeren bij wedstrijden waarbij de Elektronische Tijdwaarneming wordt gebruikt en wat de reglementen hieromtrent zeggen en hoe deze in de praktijk moeten worden toegepast.

Wij willen u vragen zich vooraf aan te melden op roc.voorzitter@knzboost.nl zodat wij een inschatting kunnen maken van het aantal personen dat deze avond zal gaan bezoeken mede in verband met het hanteren van de op het moment van de bijeenkomst geldende Corona-voorschriften.

De Regio Official Commissie

2 pagina's1 2 >