Afgelasten regiowedstrijden november en december 2020
Afgelasten regiowedstrijden november en december 2020
18-10-2020

In september zijn we hoopvol aan het nieuwe seizoen begonnen. Er is door de vrijwilligers van de verenigingen en de KNZB Regio Oost hard gewerkt aan coronaprotocollen voor wedstrijden. Daardoor konden er in de eerste weken van het seizoenook wedstrijden gehouden worden. Niet zoals we gewend waren en graag zouden willen, maar er kon in ieder geval weer gezwommen worden. Een tijd zag het ernaar uit dat ook de regionale wedstrijden, hoewel in aangepaste vorm, door zouden kunnen gaan.

In september zijn we hoopvol aan het nieuwe seizoen begonnen. Er is door de vrijwilligers van de verenigingen en de KNZB Regio Oost hard gewerkt aan coronaprotocollen voor wedstrijden. Daardoor konden er in de eerste weken van het seizoenook wedstrijden gehouden worden. Niet zoals we gewend waren en graag zouden willen, maar er kon in ieder geval weer gezwommen worden. Een tijd zag het ernaar uit dat ook de regionale wedstrijden, hoewel in aangepaste vorm, door zouden kunnen gaan.
Nadat er bij onsdoor de snel oplopende besmettingscijfersvan de afgelopen tijd toch twijfel ontstond of dit wel verstandig was, zijn we inmiddels ingehaald door de realiteit. Tot en met het weekend van 8 november zijn er landelijk voor alle sportenbehalve trainingswedstrijden voor kinderen onder 18 jaar binnen de eigen vereniging, geen wedstrijden toegestaan. Dan zal aan de hand van de cijfers van dat moment door de overheid besloten worden of de wedstrijdsport weer opgepakt mag worden.

In november en december staan de volgende regiowedstrijden op de kalender:
14 november Minioren Clubmeet
21-22 en 28-29 november Kampioenschappen korte baan
12-13 december B-Kampioenschappen korte baan

Wij hebben besloten deze wedstrijden definitief te annuleren, ook al zouden ze volgens de dan geldende regels wel doorgang mogen hebben. De belangrijkste reden hiervoor is dat wij het niet verantwoord vinden om zo snel na de huidige drastische maatregelen een groot aantal mensen uit de hele provincie bij elkaar te brengen in één zwembad. De insteek van de overheid is om het aantal reisbewegingen terug te dringen en het aantal mensen in een ruimte beperkt te houden. Dat geldt nu, maar zal de komende tijd nog steeds blijven gelden, zij het hopelijk in iets mindere mate. Hoe jammer het ook is voor de zwemmers en de vrijwilligers die er al tijd en energie in gestoken hebben, wij vinden dat we niet de randen van de regels op moeten gaan zoeken.Wij willen handelen in de geest van de maatregelen, het gaat immers om de gezondheid van de zwemmers en de vrijwilligers en iedereen met wie zij in contact komen. We moetenonze verantwoordelijkheid nemen om gezamenlijk te proberen het virus zo snel en goed mogelijk terug te dringen en grote provinciale wedstrijden passen daar niet bij.

Op het moment kan nog niet gezegd worden hoe het er in januari uit zal zien. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, zullen we dit met jullie communiceren.
Wij hopen dat we elkaar in 2021 weer aan de badrand kunnen ontmoeten. Tot die tijd: pas op jezelf en elkaar!


Zwemcommissie KNZB Regio Oost,