Nieuwe zwemcircuits & zwemkalender

De KNZB introduceert vanaf seizoen 2016-2017 de KNZB zwemcircuits.

Hieronder treft u de meest actuele, maar nog niet definitieve, versies aan van de KNZB circuits en een Infobulletin KNZB Circuits Regio Oost. Het infobulletin geeft een duidelijk beeld van de nieuwe circuits en de onderlinge verwevenheid.

De bepalingen en toelichtingen zijn te downloaden pdficon

KNZB circuits Swimkick-Minioren Minioren-Junioren Junioren-Jeugd

De KNZB circuits zijn bedoeld voor het stimuleren van het opleiden van complete zwemmers. De programma's bouwen op van laagdrempelig (Swimkick) tot uitdagend (junioren/jeugd) waarbij zwemmers bij het junioren-jeugd circuit ook kennis maken met het zwemmen van finales. Hierbij heeft de KNZB de volgende uitgangspunten:

 • Streven naar een duidelijke wedstrijdlijn van minioren tot en met senioren.
 • Scheppen van een lerende omgeving gegeven de combinaties van leeftijden.
 • Streven naar een evenwichtige programmering waarin sporters worden uitgedaagd.
 • Bewustwording van het belang van een brede opleiding voor sporters om deze sporters in staat te stellen hun persoonlijke top te bereiken.
 • Bijdragen aan de vorming van atleten die meerdere slagen en meerdere afstanden goed leren zwemmen en daar tenminste kennis mee maken.
 • Op basis daarvan alle sporters in staat te stellen hun eigen talenten te leren kennen en te mogen demonstreren tijdens wedstrijden.
 • Leren om te gaan met serie-finale zwemmen.

Elk circuit bestaat uit 4 delen, waarbij de diverse programmaonderdelen zo goed mogelijk verdeeld zijn. Elke leeftijdsgroep krijgt gedurende het seizoen alle zwemslagen/afstanden twee keer aangeboden. Voor het junioren-jeugd circuit is het mogelijk om deze op de 50 meterbaan te organiseren (gericht op deelname NJJK) en staat het vrij om hier senioren nummers aan toe te voegen.

 • De SwimKickwedstrijden zijn bedoeld voor de zwemmers die de wedstrijdzwemsport sinds kort beoefenen en nog niet alle technische onderdelen goed beheersen. Met betrekking tot diskwalificatie wordt coulance betracht. In de regel zijn dit zwemmers die korter dan 1 jaar op wedstrijdzwemmen zitten.
 • De Miniorenwedstrijden richten zich op dezelfde leeftijd maar dan met de zwemmers die al enige ervaring hebben. Indien een zwemmer op enige afstand heeft deelgenomen aan de Miniorenwedstrijden dan is het niet de bedoeling dat ze nog starten op de SwimKickwedstrijden. We rekenen hierbij op de sportiviteit van deelnemende verenigingen om de inschrijving conform uitgangspunten te doen.
 • De KNZB kiest er nu voor om combinatiewedstrijden te bevorderen. Vanuit het nieuwe beleid willen we aanmoedigen dat steeds gezwommen wordt met een categorie zwemmers die meer ervaren is. De Swimkick zwemmen dus samen met Minioren, Minioren zwemmen ook wedstrijden met Junioren en Junioren zwemmen wedstrijden met Jeugdzwemmers. Op die manier geven we gestalte aan een lerende omgeving.
 • Gehandicapte zwemmers worden nadrukkelijk uitgenodigd deel te nemen. Bij de SwimKick hoeven deze zwemmers GEEN IPC Classificatie te overleggen. De inschrijvende vereniging moet de scheidsrechter wel de beperking melden. De SR zal deze behandelen zoals een formele classificatie. Zwemmers die starten op het Miniorencircuit dienen wel in het bezit van een IPC classificatie te zijn.

Wedstrijdkalender

Via de KNZB website is de concept kalender seizoen 2016-2017 beschikbaar gesteld. Begin juni wordt deze definitief vastgesteld. De voornaamste wijzigingen zijn:

 • Competitie wedstrijden op regioniveau gaan terug van 5 naar 4 wedstrijden. De ronde in januari schuift naar februari om ruimte te bieden voor de Regiokampioenschappen.
 • Regiokampioenschappen korte baan wordt uitgebreid naar 2 weekenden.
 • Swimkick-Minioren, met alternatieve data om op Regioniveau meer opties te geven voor de organisatie

Klassementen

De KNZB gaat verder met het bijhouden van de Junioren klassementen zoals dat de afgelopen jaren gedaan is. Dat zal met ingang van het nieuwe seizoen gebeuren op basis van FINA punten. Ook zullen er Jeugd klassementen bijgehouden worden en aan het eind van het seizoen ontvangen de beste zwemmers uit de diverse klassementen een prijs. Meer details hierover zullen volgen bij aanvang van het seizoen.

KNZB Zwemcompetitie

Het programma van de KNZB zwemcompetitie wordt herzien vanwege de aanpassing in het aantal rondes op regioniveau. Ten gevolge van de programmering van de KNZB circuits voor Minioren is tevens besloten dat de minioren met ingang van het volgende seizoen niet meer in de puntentellingen voorkomen. De te zwemmen nummers blijven wel intact zodat deelname
wel mogelijk blijft.

Wedstrijdbepalingen & programma’s

De bepalingen en de programma’s van de KNZB minioren-, circuitwedstrijden, de zwemcompetitie en het Lange Afstand Circuit worden nog verder aangepast op basis van de input die wij ontvangen van de Regio’s. Eind mei zullen ook deze gepubliceerd worden op de KNZB website.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de KNZB via